dinsdag 15 juni 2021
U bent hier: Informatie > Voorstelling VZW

Wie zijn we ?

Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter is een begrip in Brasschaat en omgeving.

In 1967, onder Prof. Pieters, werd in ‘De Vrachtwagen’ in Maria-ter-Heide de eerste club opgericht door Magda De Sutter. Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide was een feit. Nadien volgden in 1974 Akijama Schoten, in 1979 Akijama Stabroek en in 2000 Yin Yang, jiu-jitsuclub voor personen met een handicap.

Sinds 2010 zijn deze 4 clubs verenigd onder Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter vzw. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk,
  • Het beoefenen, bevorderen en promoten van de jiu-jitsusport en van sportieve en culturele activiteiten, voornamelijk gericht op jiu-jitsu, zelfverdediging en agressiebeheersing
  • Het organiseren van lessen, activiteiten en voordrachten met betrekking tot de jiu-jitsusport en aanverwante bij toegetreden leden
  • Het verenigen van een aantal verenigingen, heden de feitelijke verenigingen Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide, Akijama Schoten, Akijama Stabroek en Yin Yang en eventuele andere op te richten al dan niet feitelijke verenigingen
  • Op te treden als officieel en leidinggevend lichaam bij sportmanifestaties waaraan onze leden kunnen deelnemen, zowel op nationaal als op internationaal vlak
  • Het bieden van opleidingen, bijscholingen en andere diensten in de welzijns-, opvoedings- en gezondheidssector.

Achter de schermen werkt een gans team samen aan het reilen en zeilen van de vzw en de 4 clubs. Het monitorenteam vindt u terug op deze pagina: Trainers.

Elke club heeft ook zijn eigen bestuur, zij stellen zich met plezier aan u voor:

Toen in 1967 Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide werd opgericht, hadden we nooit kunnen denken, dat deze, bijna 50 jaar later, zou uitgroeien tot een begrip “ Jiu-Jitsuschool Magda De Sutter”.  Het is dan ook met trots dat we deze nieuwe website voorstellen waarop u alles kan vinden wat er reilt en zeilt in onze school.  Het geeft ons, bestuur van Jiu-Jitsuclub Maria-ter-Heide, de ambitie de ingeslagen weg met veel enthousiasme verder te zetten, en vooral veel plezier te beleven aan alle activiteiten die in de club plaatsvinden en waarop we u allemaal heel graag verwelkomen.

Luc, Mariette, Marleen, Patrick, Ive, Suzy en François.

Het bestuur tracht van Akijama Schoten een levendige club te maken waarin jong en oud zich thuis voelt en waar ook de ouders  zich betrokken voelen. Zo nodigen wij eenmaal per jaar de Sint uit (wij hebben gelukkig alleen brave leden) en vieren wij het nieuwe jaar met een nieuwjaarsreceptie en het einde van het jaar met een zomerfeestje, waarop iedereen welkom is. Ook na elke aflegging verwennen wij alle leden en hun ouders en sympathisanten met een hapje en een drankje. Wij koesteren de jiu jitsu sport en zijn fier dat Akijama Schoten al 40 jaar zo vele jiu jitsuka's blijft inspireren.

Irmgard, Yolande, Jo, Walter en Els